Intelligent

Med genomtänkta och smarta funktioner omdefinierar MobileKey® begreppet ”låsning”.

I digitala låssystem används modern elektronik i stället för traditionella mekaniska lösningar. Våra nyskapande digitala cylindrar erbjuder avgörande fördelar för säkerheten i varje dörr.

Inga kablar
Våra digitala cylindrar monteras med några få handgrepp existerande – eller nya lås kabeldragning eller borrning och utan behov av några specialverktyg. De smarta digitala cylindrarna drivs av egna interna batteripack och är nästan underhållsfria på grund av den ytterst låga energiförbrukningen.

 

Tidscheman och loggning
Tidsscheman erbjuder dig möjlighet att fastställa vem som ska ha tillträde till vilka lokaler och under vilka tider. I loggen ser du vem som har varit i vilka utrymmen och när det skedde.

DoorMonitoring – världens minsta dörrövervakning
Inbyggda sensorer i cylindern övervakar dörrens status och registrerar alla statusändringar. Öppen, stängd, låsregeln inne eller ute, låst en eller två gånger, öppen för länge – det är information som rapporteras i realtid (i online system).

Ett beslut om digital nyckelteknik innebär väsentligt förenklat handhavande, ökad flexibiltet och säkerhet.