Movies

MobileKey (EN)

MobileKey
Utbildningsvideo (EN)

MobileKey Online
Utbildningsvideo

Enkel montering,
enkel anpassning

Den digitala cylindern byts helt enkelt ut mot en mekanisk variant. Installationen tar bara några minuter. Utan kablar, utan borrning, utan smuts!

Digital Cylinder MobileKey med transponder MobileKey

Digitalt SmartRelä MobileKey med transponder MobileKey