Hantering och programmering

När vi utvecklade vår webbaserade app för hantering och programmering av MobileKey systemet så stod säkerhet och enkelt handhavande i främsta rummet.

Webapp MobileKey

Webapp

Intuitiv webbapp för alla internetuppkopplade enheter som PC, Mac, surfplattor och mobiletelefoner. Fler fördelar för användaren: inga tidskrävande backuper och alltid senaste uppdateringarna. Med webbappen skapas låsscheman och tillträdesbehörigheter och lagras på en SimonsVoss-server. Låsschemat kan visas och bearbetas med alla vanliga standardwebbläsare oberoende av plattform. Webbtjänsten genererar automatiskt låsschemats uppgifter för det individuella MobileKey-systemet och tillhandahåller data för programmering via USB-programmeringsenheten eller i realtid i ett onlinesystem via vår SmartBridge.

SmartBridge MobileKey

SmartBridge

Som en utökning kan systemet göras till ett Onlinesystem som ansluter ditt låssystem direkt till vår säkra molnserver via en SmartBridge. Med SmartBridge hämtas programmeringsuppgifter och låsen programmeras automatiskt. Därmed krävs ingen programmering med USB-programmeringsenheten. Ett MobileKey onlinesystem möjliggör dessutom en mängd andra funktioner, till exempel fjärröppning eller information om dörröppningar i realtid.

USB-programmeringsminne MobileKey

USB-programmeringsminne

Med den kompakta USB-programmeringsenheten överför du automatiskt alla uppgifter till låskomponenterna i ditt MobileKey-system.

För alla enheter med internetuppkoppling som datorer, bärbara datorer eller surfplattor med operativsystemen Windows, iOS eller Android.

SimonsVoss and MobileKey are registered trademarks belonging SimonsVoss Technologies GmbH.