The finest in keyless security

Passerkontroll med nya dimensioner.
SimonsVoss grundades med målsättningen att erbjuda ett system som gör kundernas vardag och arbetsmiljö säkrare, komfortablare och mer kostnadseffektiv. För detta ändamål har vi revolutionerat de klassiska mekaniska låsanläggningarna med digital teknik och integrerat olika funktioner för passerkontroll.

SimonsVoss sätter internationella standarder.
Vår idé med att använda en digital transponder i stället för en konventionell nyckel har spridit sig över hela världen. Vi har framgångsrikt och konsekvent genomfört vår vision med digitala, trådlösa lås- och passerkontrollsystem. Mer än 12 000 installerade system över hela världen visar att vår vision redan har blivit verklighet.

Produkter made in Germany.
Det är inte bara våra kunder, utan även vi själva som har höga kvalitetsstandarder. Vi utvecklar därför alla våra produkter på vårt huvudkontor i München. Ytterligare en garant för den höga kvaliteten är att alla komponenter i system 3060 tillverkas på vårt produktions- och logistikcentrum i tyska Osterfeld/Sachsen-Anhalt.

SimonsVoss Technologies GmbH är en del av den globala koncernen Allegion.
Allegion (NYSE: ALLE) är globalt verksam leverantör av säkerhetslösningar med ledande varumärken som CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® och Von Duprin®. Med fokus på säkerhet för dörrar och passersystem erbjuder Allegion ett brett utbud av lösningar för privathushåll, företag, skolor och andra inrättningar.