The finest in keyless security

Passerkontroll med nya dimensioner.
SimonsVoss grundades med målsättningen att erbjuda ett system som gör kundernas vardag och arbetsmiljö säkrare, komfortablare och mer kostnadseffektiv. För detta ändamål har vi revolutionerat de klassiska mekaniska låsanläggningarna med digital teknik och integrerat olika funktioner för passerkontroll.

SimonsVoss sätter internationella standarder.
Vår idé för en digital transponder i stället för en konventionell nyckel har slagit igenom över hela världen. Med framgång har vi konsekvent realiserat denna vision med vårt radiostyrda, trådlösa lås- och passerkontrollsystem. Detta har gjort SimonsVoss till en oomstridd teknologiledare på den snabbt växande marknaden för digitala och batteridrivna lås- och passerkontrollsystem. Fler än 12 000 installerade system över hela världen är ett belägg för att vår vision redan har blivit realitet.

Produkter made in Germany.
Det är inte bara våra kunder, utan även vi själva som har höga kvalitetsstandarder. Vi utvecklar därför alla våra produkter på vårt huvudkontor i München. Ytterligare en garant för den höga kvaliteten är att alla komponenter i system 3060 tillverkas på vårt produktions- och logistikcentrum i tyska Osterfeld/Sachsen-Anhalt.

Stark närvaro i många länder.
I Beneluxländerna, Frankrike, Storbritannien, Italien, Norden, Österrike, Ryssland, Schweiz, Singapore och Mellanöstern representeras SimonsVoss numera av egna filialer. 

SimonsVoss Technologies GmbH är en del av den globala koncernen Allegion.
Allegion (NYSE: ALLE) är globalt verksam leverantör av säkerhetslösningar med ledande varumärken som CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® och Von Duprin®. Med fokus på säkerhet för dörrar och passersystem erbjuder Allegion ett brett utbud av lösningar för privathushåll, företag, skolor och andra inrättningar. Allegion har en omsättning på 2 miljarder US-dollar och marknadsför sina produkter i omkring 130 länder