Trådlösa Nyckel

Digitala trådlösa nycklar ersätter de mekaniska nycklarna helt: De batteridrivna transpondrarna och pinkodsknappsatserna auktoriserar behöriga användare enligt individuellt fastställda regler.

Transponder MobileKey

Transponder

Med en transponder tar du den nyckellösa teknikens framtid i egna händer: Öppna dina dörrar trådlöst – med ett enda knapptryck. Med endast ett batteri kan du låsa eller låsa upp dörrar upp till 400 000 gånger.

Pinkodsknappsats MobileKey

Pinkodsknappsats

Den extremt platta och eleganta pinkodsknappsatsen installeras utan kablar inom- eller utomhus. Vid behov kan den till och med installeras på glas. Med knappsatsen öppnar du dina dörrar genom att mata in en 4- till 8-siffrig kod, som du kan välja fritt och ändra när som helst IP66 klassad för utomhusmontering.

SimonsVoss och MobileKey är registrerade varumärken som tillhör SimonsVoss Technologies GmbH.