Redaktion

SimonsVoss Technologies GmbH

Feringastrasse 4
85774 Unterföhring
Tyskland

Tel. +49 (0)89 - 99 22 8 - 0     
Fax +49 (0)89 - 99 22 8 - 222
E-post till marknadsföringsavdelningen

Företagsledning:
Bernhard Sommer (ordförande)
Ludger Voss, John Stanley

Amtsgericht München
HRB 206574
VAT-nr.: DE 278231360

Juridisk information:
Vi kontrollerar och uppdaterar regelbundet all information på vår webbplats. Trots all omsorg är det möjligt att data ändras, även med kort varsel. Av denna anledning kan vi inte överta något ansvar eller ge garanti för att informationen som ges är aktuell, korrekt och komplett. För att tillmötesgå våra kunder har vi satt in länkar till partners och andra företag eller institutionen på denna webbplats. På grund av ett domslut från Landgericht Hamburg från 1998 måste vi distansera oss från innehållet på dessa sidor för att inte löpa risk att ställas till svars. Vi vill därför uttryckligen påpeka att vi explicit distanserar oss från allt innehåll och utformningar av sidor som länkats till vår webbplats. Innehållet och utformningen av internetsidorna skyddas enligt lagen om upphovsrätt. Innehållet på webbsidorna eller deras innehåll får endast dupliceras med föregående tillstånd från SimonsVoss Technologies GmbH, förutom i de fall när en duplicering inte är tillåten enligt gällande lagstiftning.

Copyrights 2013
SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring.
All rights reserved. Text, bilder och grafik samt deras placering på SimonsVoss webbplats skyddas enligt lagen om upphovsrätt samt andra skyddsföreskrifter. Innehållet på webbplatsen får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängliga för utomstående för kommersiella ändamål.

SimonsVoss och MobileKey är registrerade varumärken som tillhör SimonsVoss Technologies GmbH.

Vänligen beakta våra allmänna affärsvillkor

SimonsVoss GmbH stödjer krypterad kommunikation på e-post och har en egen PKI. Tillämpade certifikat är signerade av en s k Root-Certification Authority (CA). Om du litar på denna Root-CA kan du importera den offentliga delen av denna Root CA som betrodd rotcertifikatsutfärdare till ditt e-postsystem.

Digitalt fingeravtryck för certifikat enl. SHA1:
D98F 14EF 9E4C 77EA 4E15 3849 3BD1 E65A 0872 01F7